1938

------------------------------------------------------------

 1 apr  - Oprichting afdeling Hindeloopen, van Friesche Luchtbescherming.

================================================

 

1939

------------------------------------------------------------

24 aug - Voormobilisatie. In dezelfde maand hamsterverbod.

=================================================

 

1940

-------------------------------------------------------------

10 mei - Inval Duitsland in Nederland.

-------------------------------------------------------------

11 mei - 's Avonds eerste Duitsers in Hindeloopen.

--------------------------------------------------------------

12 mei - Afdeling Duitsers plaatst geschut op dijk. Veel inwoners verlaten Hindeloopen.        

--------------------------------------------------------------

13 mei - Grote belangstelling op zeedijk voor luchtaanvallen op de Afsluitdijk.

--------------------------------------------------------------

15 mei - Capitulatie Nederland.

--------------------------------------------------------------

   mei  - Ingezonden artikel: 'Ervaring te Hindeloopen'.

--------------------------------------------------------------

31 aug - Koninginnedag. Kinderen van geref. predikant dragen oranje. Dominee gevangengenomen.

--------------------------------------------------------------

17 okt - Invoering persoonsbewijs.

--------------------------------------------------------------

 1 nov - Spertijd van 24-4 uur.

--------------------------------------------------------------

 


1941

--------------------------------------------------------------

 6 febr - Elfstedentocht.

--------------------------------------------------------------

18 juni - Koper inleveren.

-------------------------------------------------------------

15 aug - Een Wellington stort in IJsselmeer.

--------------------------------------------------------------

6/7 nov - Vlieger B.W. Palastanga springt in IJsselmeer.

--------------------------------------------------------------

25-26 dec - Druk eerste editie Vrij Nederland te Koudum;   door bemiddeling ''Vander' uit Hindeloopen.

--------------------------------------------------------------

=================================================

 

1942

--------------------------------------------------------------

voorjaar - Eerste contact W.H. Glashouwer uit Hindeloopen met   organisatie Trouw: Wim Speelman.

--------------------------------------------------------------

18 mrt - Inval bij Roel Walda te Hindeloopen en drukkerij  Hoekstra te Koudum.

--------------------------------------------------------------

29 apr - Invoering jodenster.

--------------------------------------------------------------

    juli - Aankomst jodenechtpaar Miers te Hindeloopen  bij dhr. E.F. de Boer.

--------------------------------------------------------------

24 juli - Aankomst jodenechtpaar bij fam. Zweed te Hindeloop­en.

--------------------------------------------------------------

30 aug - Jodenechtpaar 'Goochelaar' duikt onder bij fam. Kroondijk te Koudum.

           Deze zomer ook onderduikers bij fam. Folkertsma te  Molkwerum.

--------------------------------------------------------------

8 nov - Landing Amerikaanse troepen in N-Afrika.


 

=================================================

 

1943

--------------------------------------------------------------

 3 febr - Val Stalingrad.

--------------------------------------------------------------

 5 mrt  - Een Lancaster stort bij Hindeloopen in IJsselmeer.

--------------------------------------------------------------

14 mrt - Ongeldigverklaring briefjes van f 1000,- en f 500,-.

--------------------------------------------------------------

13 apr - Bijna-beschieting trein tussen Workum en  Hindeloopen.

--------------------------------------------------------------

13 mei - Radiotoestellen inleveren.

--------------------------------------------------------------

14 mei - Hindeloper visser redt zwaargewonde Canadese vlieger.       Twee andere opgepikt door andere Hindeloper visser.

--------------------------------------------------------------

12 juni - Een Lancaster komt neer in IJsselmeer.

--------------------------------------------------------------

17 juli - Eerste druk Je Maintiendrai.

--------------------------------------------------------------

20 aug - Een Messerschmitt stort ten N.W. van Hindeloopen in IJsselmeer.

--------------------------------------------------------------

    aug - Kraak van Ausweise bij P.B.H. Workum

            (Plaatselijke Bureauhouder).

--------------------------------------------------------------

21 nov - Een Halifax valt in IJsselmeer.

--------------------------------------------------------------

3/4 dec - Arrestaties in Workum.

--------------------------------------------------------------

 


1944

--------------------------------------------------------------

21 jan -  Lancaster komt neer in N. gedeelte IJsselmeer.

--------------------------------------------------------------

 3 mrt -  Een Junkers JU 88 stort in IJsselmeer.

--------------------------------------------------------------

 9 apr -  Een Amerikaanse jager verongelukt nabij Hindeloopen. Piloot komt neer tussen Koudum en Hindeloopen.

--------------------------------------------------------------

 6 juni - D-day (operatie Overlord).

--------------------------------------------------------------

12 juni - Brief ''Pietje' aan 'Ali'.

--------------------------------------------------------------

 7 juli -  Eerste kraak distributiekantoor te Workum door K.P.  Leeuwarden (Knokploeg). Buit: ruim 14.500 bonkaarten en deel bevolkingsregister.

--------------------------------------------------------------

 3 aug - Tweede kraak distributiekantoor Workum.  Door K.P. Sneek. Buit verborgen te Koudum.

--------------------------------------------------------------

14 aug - Ontdekking schuilplaats buit van kraak te Workum  door arrestatie  hoofdkoerierster.

           Arrestatie 'Klaas' (Gerben IJpma), rayonleider L.O.

--------------------------------------------------------------

16 aug - Executie 'Klaas' en Tjalke van der Wal.

--------------------------------------------------------------

 5 sept - Dolle dinsdag. Radio Oranje meldt aankomst Britse  troepen in zuidelijk Nederland.

           Bevel tot oprichting N.B.S.

--------------------------------------------------------------

17-26 sept - Slag om Arnhem.    Order aan spoorwegpersoneel om te staken.

--------------------------------------------------------------

 3 nov - Razzia in Hindeloopen.

--------------------------------------------------------------

 8 dec - Kraak Huis van Bewaring te Leeuwarden.

--------------------------------------------------------------

   dec -  Begin hongerwinter in bezet deel Nederland.

--------------------------------------------------------------

 Kerst  - Razzia in Hindeloopen tijdens kerstfeest.

--------------------------------------------------------------

=================================================

 

1945

--------------------------------------------------------------

 9 jan  - Burgemeester G. Stallinga ontslagen. C.P. Looyenga van Workum (NSB) neemt functie waar.

Na korte sta­king terugkeer Stallinga.

--------------------------------------------------------------

14 apr - De N.B.S., afdeling Hindeloopen, komt in actie.

--------------------------------------------------------------

16 apr - Bevrijding Hindeloopen.

--------------------------------------------------------------

17 apr - Aankomst afdeling Canadezen in Hindeloopen.

--------------------------------------------------------------

 4 mei - Capitulatie Duitse strijdkrachten in Nederland. Officieel tijdstip bepaald op 5 mei 8.00 uur.

--------------------------------------------------------------

 5 mei - Einde oorlog.

--------------------------------------------------------------

5-6 mei - Onderzoeksreis Hindeloper reddingboot.

--------------------------------------------------------------

 7 mei  -  Vertrek voedseltransport naar Amsterdam.

--------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------