GERAADPLEEGDE LITERATUUR:

 

Bericht van de Tweede Wereldoorlog, deel 6, Amsterdam 1971.

 Blom, G., Hylper wurdboek, Leeuwarden 1981.

 Friesland 1940‑1945, Leeuwarden 1980.

 Oosterhoff, J., J. Key‑Alta en P. Bode, Gescheurd land: Gaasterlân-Sleat 1940-1945, Balk-Emmeloord 1990.

 Reddingboot, de, Meededelingen van de Noord- en Zuid-Hollandsche Redding-Maatschappij, 1945.

 Toelichting Vragenlijst Binnenlands Bestuur.

 Veer, Jan J. van der, m.m.v. G.J. Zwanenburg, De luchtoorlog boven zuidwest-Friesland '40-'45, Bolsward 1977.

 Werkman, E., M. de Keizer en G.J. van Setten, Dat kan ons niet gebeuren ..., Amsterdam 1980.

 Wijbenga, P., Bezettingstijd in Friesl;and, deel I, II, en III, Leeuwarden 1975.

 Ypma, drs. Y.N., Friesland Annis Domini 1940‑'45, Dokkum 1953.