Hindeloopen     1940-1945

Verzameling verhalen over de tweede wereldoorlog in Hindeloopen en omgeving

 

Samengesteld en uitgegeven door:

H.W. Glashouwer

C.A. Hack

W. Kelderhuis

H. Kuipers

R. Stallmann

 

 

In samenwerking met het museum

 Hidde Nijland Stichting te Hindeloopen 1995

 

Door het bestuur van het museum 'Hidde Nijland Stichting' te Hindeloopen werd de behoefte gevoeld aan een uitgave in boekvorm, van wat zich zoal heeft afgespeeld tijdens de oorlogsjaren in Hindeloopen.

 De herdenking van de Bevrijding 1995 zal dit jaar meer dan normale aandacht krijgen. Derhalve stelde voornoemd bestuur voor, enkele plaatsgenoten uit te nodigen om te komen tot de opzet van een plan.

Hiervoor zou men moeten proberen, verhalen van ooggetuigen van gebeurtenissen, anekdotes en zo mogelijk geschreven berichten en foto's enz. te verzamelen.

 Nu bleek reeds vrij gauw, dat bij het aanhoren van verhalen en verslagen van gebeurtenissen vaak verschillende lezingen van de zelfde voorvallen naar buiten kwamen. Welke lezing zou men moeten opnemen in een uit te geven boekje?

Verder menen de samenstellers niet te mogen instaan voor de authenticiteit van het geschrevene. Tenslotte zal men met de betrouwbaarheid van het menselijk geheugen  terdege rekening moeten houden.

 Van onderwerpen, die zich hiervoor lenen, zou zo mogelijk, een kleine expositie kunnen worden ingericht.

 Hopelijk zal het tesamenstellen boekje meewerken, om in de toekomst de periode '40 - '45 voor de dan levende generatie enigszins levendig te houden.

 

Reitje Stallmann